Privacyverklaring

Privacyverklaring Rhino Products – AVG-compliant

 

Lees de volgende informatie zorgvuldig door. Deze privacyverklaring bevat informatie over welke gegevens we over u verzamelen en bewaren en waarom we dit doen. Ook wordt uitgelegd met wie we deze informatie delen, welke beveiligingsmaatregelen wij hebben genomen om uw gegevens te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen als u een klacht heeft.

 

Rhino Products Limited verzamelt, gebruikt en is verantwoordelijk voor persoonlijke informatie over u. Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, zijn wij de ‘beheerder’ van deze informatie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere geldende wetten inzake gegevensbescherming.

 

Onze contactpersoon voor gegevensbescherming is:

David Williams, Group IT Director

 • Rhino House, Deans Road, Ellesmere Port, CH65 4DR, Verenigd Koninkrijk
 • U kunt contact met hem opnemen via privacy@rhinoproducts.co.uk

 

Wat doen wij met uw gegevens?

 

Gegevens die wij verzamelen

Wanneer wij activiteiten uitvoeren ten behoeven van de normale bedrijfsvoering, verzamelen wij de volgende, door u verstrekte persoonsgegevens:

 • Identificeerbare gegevens
  • Uw naam
 • Contactgegevens
  • Uw telefoon-/faxnummers
  • Uw e-mailadres
 • Locatiegegevens
  • Uw adres

 

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om met u te kunnen communiceren op een manier die past bij de normale bedrijfsvoering en om uw vragen, offertes en/of bestellingen effectief en efficiënt te kunnen afhandelen.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 

We onderhouden relaties met een beperkt aantal derde partijen waarmee wij regelmatig de hierboven vermelde persoonsgegevens delen.

 

 

Hierdoor kunnen wij effectiever met u communiceren en kunnen wij bestellingen die u bij ons plaatst zo accuraat en efficiënt mogelijk verwerken. Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonlijke informatie niet delen met andere derde partijen als dit niet nodig is om deze doeleinden te verwezenlijken.

 

Wij zullen persoonsgegevens delen met rechtshandhavingsinstanties indien de wet dit vereist.

 

Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

 

We zullen uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde verstrekken buiten de EER of aan een internationale organisatie buiten de EER.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Als we uw persoonsgegevens om welke reden dan ook niet langer nodig hebben (bv. een van de partijen besluit uw account bij ons te sluiten), dan nemen wij de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens uit ons bestand te verwijderen.

 

Toestemming

 

We zijn afhankelijk van uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. U verschaft deze toestemming wanneer u een bestelling plaatst of een account bij ons opent.

 

Hoewel u te allen tijde het recht heeft om deze toestemming in te trekken, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren voordat u uw toestemming intrekt.  U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via privacy@rhinoproducts.co.uk.

 

Uw rechten

 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal belangrijke rechten die u kosteloos kunt uitoefenen. Samengevat zijn dit de volgende rechten:

 

 • Het recht op transparantie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en op eerlijke verwerking van uw informatie;
 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en tot andere aanvullende informatie;
 • Het recht om ons ertoe te verplichten dat wij onjuiste of ontbrekende informatie die wij van u hebben, corrigeren of aanvullen;
 • Het recht om ons ertoe te verplichten dat wij uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden verwijderen;
 • Het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of om deze informatie naar een derde partij te laten sturen. Deze kopie wordt aan u of de derde partij verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en elektronisch leesbaar formaat.
 • Het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing;
 • Het recht om zich in bepaalde andere situaties te verzetten tegen de voortgezette verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden aan banden leggen;
 • Het recht om te verzoeken om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming als daaraan rechtsgevolgen voor u zijn verbonden of als het besluit u in aanmerkelijke mate treft.

 

Als u meer informatie wilt over uw rechten onder de AVG, raadpleeg dan het artikel van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de Rechten van betrokkenen.

 

Als u gebruik wilt maken van een of meerdere van deze rechten, neem dan via e-mail contact met ons op:

 • E-mail privacy@rhinoproducts.co.uk
 • Verstrek aanvullende informatie zodat wij u kunnen identificeren. Het kan zijn dat wij contact met u moeten opnemen omdat wij meer informatie nodig hebben om uw identiteit te verifiëren;
 • Stuur ons een bewijs van uw identiteit en adres;
 • Noem het recht of de rechten die u wilt uitoefenen;

 

Wij zullen binnen één maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, reageren. Denk eraan dat u zich kunt afmelden voor alle e-mails door te klikken op de afmeldknop onder aan e-mails.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

 

Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Onze contactpersoon voor gegevensbescherming helpt u graag met het oplossen van eventuele problemen of klachten. Neem gerust contact met ons op als u vragen of problemen heeft (zie ‘Contact opnemen’ hieronder).

 

De Algemene Verordening Gegevensverwerking geeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie (of Europese Economische Ruimte) waar u werkt, gewoonlijk woont of waar de vermeende schending van de privacywetgeving plaats vond. De toezichthoudende autoriteit in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt contact opnemen met de publieksvoorlichters van de AP tijdens het telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Onze beveiliging

Alle verwerkte persoonsgegevens worden naar behoren opgeslagen om een maximale veiligheid van uw informatie te garanderen.

 

Toekomstige verwerking

We zijn niet van plan om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere dan in deze privacyverklaring genoemde redenen. Als dit verandert, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is op [datum invoegen] gepubliceerd en is op [datum invoegen] voor het laatst bijgewerkt.

 

We evalueren ons interne privacybeleid continu en kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen.

 

Website hosting

 

Deze website wordt gehost door Nimbus Hosting en alle gegevens die worden verwerkt, worden uitsluitend in het VK vastgelegd, op de volgende locaties.

 

Primair datacentrum

Virtus Enfield

Crown Road

Enfield

EN1 1TH

 

Secundair datacentrum

BioPark

Broadwater Road

Welwyn Garden City

AL7 3AX

 

 

Digitale locatie persoonsgegevens

Virtus Enfield

Crown Road

Enfield

EN1 1TH

 

Kantoorlocatie

1 Centrus

Mead Lane

Hertford

SG13 7GX

 

Neem contact met ons

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de informatie die wij van u hebben, neem dan contact met ons op viaprivacy@rhinoproducts.co.uk.

 

Alternatieve indelingen

Als het voor u nuttig zou zijn om deze verklaring in een andere vorm te ontvangen (bijvoorbeeld in een andere taal, in audio of braille), dan kunt u contact met ons opnemen (zie ‘Neem contact met ons op’ hierboven).