Integritetsmeddelande enligt GDPR

Läs följande information noggrant. Detta integritetsmeddelande innehåller information om vilka uppgifter vi samlar in och sparar om dig och varför. Det beskriver också vem vi delar med oss till av dessa uppgifter, vilka säkerhetsmekanismer vi inrättat för att skydda dina uppgifter och hur du kan kontakta oss om du har ett klagomål.

 

Rhino Products Limited samlar in, använder och är ansvarigt för personuppgifter som rör dig. När vi gör detta är vi “personuppgiftsansvarig” för de insamlade uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) och andra tillämpliga dataskyddslagar.

 

Vår kontaktperson för dataskydd är:

David Williams, Group IT Director

 • Sixth Avenue, Zone 2, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2LB, Storbritannien
 • Du kan kontakta honom via privacy@rhinoproducts.co.uk

 

Vad gör vi med dina uppgifter?

 

Uppgifter som samlas in av oss

Inom ramen för vår normala verksamhet samlar vi in följande personuppgifter av dig:

 • Identifierbara uppgifter
  • Ditt namn
 • Kontaktuppgifter
  • Dina telefon-/faxnummer
  • Dina e-postadresser
 • Platsuppgifter
  • Din adress

 

Vi använder dina personuppgifter i följande syften:

 • För att kommunicera med dig i samband med vår normala verksamhet och för att effektivt hantera dina frågor, offerter och/eller beställningar.

 

Vem kommer vi att dela med oss till av dina personuppgifter?

 

Vi samarbetar med ett litet antal tredje parter som vi rutinmässigt delar med oss till avpersonuppgifterna som anges ovan.

 

 

Detta utbyte av uppgifter gör det möjligt för oss att kommunicera mer effektivt med dig och hantera/genomföra beställningar från dig så noggrant och effektivt som möjligt. Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till ytterligare tredje parter som inte bidrar till dessa syften utan ditt tillstånd.

 

Vi delar med oss av personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter om det krävs enligt tillämplig lag.

 

Överföring av dina uppgifter till områden utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

 

Vi kommer inte under några omständigheter att överföra dina personuppgifter till områden utanför EES eller till en internationell organisation.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

 

Vi kommer endast att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt. Om vi inte längre behöver dina personuppgifter av någon anledning (t.ex. om du eller vi väljer att avsluta ditt konto hos oss) kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att ta bort dina personuppgifter från våra register.

 

Samtycke

 

Vi behöver ditt samtycke för att kunna behandla dina uppgifter. Du ger ditt samtycke när du gör en beställning eller öppnar ett konto hos oss.

 

Du har rätten att när som helst återkalla detta samtycke, men det kommer inte att påverka legaliteten hos eventuell behandling som vi utfört innan du återkallade ditt samtycke.  Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via privacy@rhinoproducts.co.uk.

 

Dina rättigheter

 

Enligt Dataskyddsförordningen har du ett antal viktiga rättigheter som du kan utöva kostnadsfritt. Kortfattat är dessa rättigheter:

 

 • transparens beträffande hur vi använder dina personuppgifter och korrekt behandling av dina uppgifter,
 • åtkomst till dina personuppgifter och andra ytterligare uppgifter,
 • du kan kräva av oss att vi rättar eventuella fel eller fyller i saknade uppgifter som vi sparat om dig,
 • du kan kräva av oss att vi tar bort dina personuppgifter under vissa omständigheter,
 • få en kopia av personuppgifterna du gett oss eller få uppgifterna skickade till en tredje part; uppgifterna kommer att tillhandahållas dig eller tredje part på ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart sätt,
 • när som helst invända dig mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring,
 • i vissa andra situationer invända dig mot fortsatt behandling av dina personuppgifter,
 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter,
 • du kan kräva att inte vara föremål för automatiserat beslutsfattande som har rättsliga eller liknande effekter på dig.

 

Om du vill ha mer information om dina rättigheter enligt GDPR kan du läsa guiden från Information Commissioners Office på Individens rättigheter enligt GDPR.

 

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter ska du:

 • skicka ett meddelande till privacy@rhinoproducts.co.uk
 • tillhandahålla ytterligare information så att vi kan identifiera dig. Det kan hända att vi behöver kontakta dig för att få ytterligare uppgifter för att kunna bekräfta din identitet,
 • tillhandahålla bevis på din identitet och adress,
 • ange vilken rättighet eller vilka rättigheter du vill utöva.

 

Vi kommer att svara dig inom en månad från det datum vi tog emot din begäran. Observera att du kan avregistrera dig från all kommunikation via e-post genom att klicka på avregistreringsknappen längst ned i alla e-postmeddelanden.

 

Hur lämnar du in ett klagomål?

 

Vi hoppas du är nöjd med vår service och att vår kontaktperson för dataskydd kan hjälpa dig att åtgärda eventuella problem eller klagomål som uppstår. Kontakta oss om något problem uppstår (se “Kontakta oss” nedan).

 

Dataskyddsförordningen ger dig också rätten att inlämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, i synnerhet i det land inom Europeiska unionen (eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) där du arbetar, vanligen bor eller där den påstådda överträdelsen av dataskyddslagen ägt rum. Tillsynsmyndigheten i Storbritannien är Information Commissioner’s Office som kan kontaktas via https://ico.org.uk/concerns/.

 

Vår säkerhet

Alla behandlade personuppgifter kommer att sparas på lämpligt sätt för att skydda dina uppgifter på bästa möjliga sätt.

 

Ytterligare behandling

Vi avser inte att behandla dina personuppgifter i något annat syfte är de som angetts i detta integritetsmeddelande. Om detta ändras kommer vi att informera dig via e-post.

 

Ändringar av detta integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande publicerades den [infoga datum] och uppdaterades senast den [infoga datum].

 

Vi granskar ständigt våra interna integritetsförfaranden och kan emellanåt komma att ändra detta integritetsmeddelande.

 

Förvaltning av webbplatsen

 

Denna webbplats förvaltas av Nimbus Hosting och alla uppgifter som behandlas sparas uteslutande i Storbritannien på följande platser.

 

Primär datacentral

Virtus Enfield

Crown Road

Enfield

EN1 1TH

 

Sekundär datacentral

BioPark

Broadwater Road

Welwyn Garden City

AL7 3AX

 

Digital personuppgiftsplats

Virtus Enfield

Crown Road

Enfield

EN1 1TH

 

Kontor

1 Centrus

Mead Lane

Hertford

SG13 7GX

 

 

 

Kontakta oss

Om du har frågor om detta integritetsmeddelande eller uppgifterna som vi sparat om dig kan du kontakta ossvia privacy@rhinoproducts.co.uk.

 

Andra format

Om du vill få detta meddelande i ett annat format (till exempel på ett annat språk, som ljudfil, i punktskrift) kan du kontakta oss (se “Kontakta oss” ovan).