Zgodność z RODO

Prosimy starannie przeczytać poniższe informacje. To oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o rodzaju gromadzonych i przechowywanych danych oraz o przyczynach ich gromadzenia i przechowywania. Informuje również, w jaki sposób udostępniamy te dane, jakie stosujemy mechanizmy zabezpieczające dane oraz jak można się z nami skontaktować w przypadku zamiaru złożenia skargi.

 

Rhino Products Limited gromadzii wykorzystuje dane osobowe oraz odpowiada przed użytkownikiem za te działania. Realizując te działania, pełnimy rolę „administratora” tych danych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami ochrony danych.

 

Nasza osoba kontaktowa ds. ochrony danych:

David Williams, Group IT Director

 • Sixth Avenue, Zone 2, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2LB, Wielka Brytania
 • Można się z nim skontaktować pod adresem privacy@rhinoproducts.co.uk

 

Co robimy z informacjami o użytkowniku?

 

Gromadzone przez nas informacje

Wykonując działania wynikające ze standardowego toku prowadzenia działalności, gromadzimy następujące, przekazywane nam dane osobowe:

 • Dane umożliwiające identyfikację tożsamości
  • Imię i nazwisko użytkownika
 • Dane kontaktowe
  • Numery telefonów/faksów użytkownika
  • Adres e-mail użytkownika
 • Dane dotyczące lokalizacji
  • Adres użytkownika

 

Wykorzystujemy dane osobowe do następujących celów:

 • Aby prawidłowo komunikować się z użytkownikami w związku ze standardowym tokiem prowadzenia działalności oraz aby efektywnie i wydajnie przetwarzać zapytania, oferty i/lub zamówienia użytkowników.

 

Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?

 

Współpracujemy z niewielką liczbą podmiotów zewnętrznych, którym regularnie udostępniamy wymienione wyżej dane osobowe.

 

 

Dzięki temu możemy efektywniej komunikować się z użytkownikami oraz możliwie najskuteczniej i najefektywniej przetwarzać/realizować zamówienia składane przez użytkowników. Bez zgody użytkowników nie udostępniamy danych osobowych użytkowników żadnym dodatkowym podmiotom zewnętrznym, które nie pomagają nam w realizacji wymienionych wyżej celów.

 

Udostępniamy dane osobowe użytkowników organom ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

 

Transfer informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 

Nie przekazujemy danych osobowych użytkowników poza EOG ani do żadnych organizacji międzynarodowych w żadnych okolicznościach.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników? 

 

Dane osobowe użytkowników przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne. Jeśli nie potrzebujemy danych osobowych użytkownika do żadnego celu (np. podmiot zdecyduje się zamknąć konto w naszej firmie), podejmiemy odpowiednie kroki, aby usunąć dane osobowe użytkownika z naszych baz danych.

 

Zgoda

 

Przetwarzamy dane wyłącznie na podstawie zgody udzielonej nam przez użytkownika. Użytkownik udziela zgody w momencie złożenia zamówienia albo założenia u nas konta.

 

Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, jednak taka rezygnacja nie wpływa na zgodność z prawem żadnej operacji przetwarzania podjętej przed wycofaniem zgody.  Aby wycofać zgodę, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@rhinoproducts.co.uk.

 

Prawaużytkownika

 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych użytkownikowi przysługują różne istotne prawa, z których może bezpłatnie korzystać. Podsumowanie praw użytkownika:

 

 • Uzyskanie precyzyjnych informacji na temat metod wykorzystywania danych oraz uczciwe przetwarzanie danych osobowych
 • Dostęp do danych osobowych oraz informacji uzupełniających
 • Korygowanie wszelkich pomyłek lub niekompletnych informacji na swój temat
 • Usunięcie danych osobowych w pewnych okolicznościach
 • Otrzymanie kopii dostarczonych nam danych osobowych lub wysłanie tych danych do pomiotu zewnętrznego (dane zostaną dostarczone użytkownikowi lub podmiotowi zewnętrznemu w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie odczytywanym przez urządzenia)
 • Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego
 • Zgłoszenie w pewnych innych sytuacjach sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych
 • Ograniczenie zakresu przetwarzania przez nas swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach
 • Zażądanie, aby nie podlegać zautomatyzowanym decyzjom, które wywołują skutki prawne albo wpływają na użytkownika w istotny i podobny sposób

 

Aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach wynikających z RODO, można skontaktować się z biurem ds. danych osobowych (ICO, Information Commissioners Office) na stronie Uprawnienia podmiotów w ramach RODO.

 

Aby skorzystać z jakiegokolwiek z powyższych praw, prosimy

 • o wysłanie wiadomości na adres e-mail: privacy@rhinoproducts.co.uk
 • Prosimy podać dodatkowe informacje ułatwiające identyfikację. Być może będziemy chcieli się z Tobą skontaktować, aby uzyskać więcej informacji umożliwiających weryfikację Twojej tożsamości.
 • Prosimy o przedstawienie dowodu tożsamości oraz adresu.
 • Prosimy o podanie prawa albo praw, które chcesz wyegzekwować.

 

Odpowiemy w ciągu miesiąca od daty odebrania zgłoszenia. Prosimy pamiętać, że w przypadku zamiaru zrezygnowania z otrzymywania komunikacji e-mail można kliknąć przycisk anulowania subskrypcji w stopce dowolnej wiadomości e-mail.

 

Jak złożyć skargę?

 

Mamy nadzieję, że są Państwo zadowoleni z naszej obsługi. Nasza osoba kontaktowa ds. ochrony danych z przyjemnością pomoże rozwiązać jakiekolwiek ewentualne problemy i skargi. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt (patrz sekcja „Skontaktuj się” poniżej).

 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych daje użytkownikom prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dotyczy to w szczególności kraju członkowskiego Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w którym użytkownik pracuje i mieszka lub w którym doszło do domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Wielkiej Brytanii jest Biuro ds. danych osobowych (ICO, Information Commissioners Office), z którym można się skontaktować pod adresem https://ico.org.uk/concerns/.

 

Nasze zabezpieczenia

Wszystkie przetwarzane dane osobowe będą przechowywane w sposób gwarantujący zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

 

Przyszłe przetwarzanie

Nie zamierzamy przetwarzać danych osobowych użytkownika do jakichkolwiek celów innych niż przedstawione w tym oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli powyższe ulegnie zmianie, poinformujemy o tym pocztą e-mail.

 

Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

 

Stale modyfikujemy nasze wewnętrzne praktyki ochrony prywatności, co oznacza, że niniejsze oświadczenie może się okresowo zmieniać.

 

Obsługa witryny internetowej

 

Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez firmę Nimbus Hosting. Wszystkie przetwarzane dane są przechowywane wyłącznie w Wielkiej Brytanii w poniższych lokalizacjach.

 

Główne centrum danych

Virtus Enfield

Crown Road

Enfield

EN1 1TH

 

Dodatkowe centrum danych

BioPark

Broadwater Road

Welwyn Garden City

AL7 3AX

Lokalizacja cyfrowa danych osobowych

Virtus Enfield

Crown Road

Enfield

EN1 1TH

 

Lokalizacja oddziału

1 Centrus

Mead Lane

Hertford

SG13 7GX

 

Skontaktuj się

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności albo o przechowywanych przez nas informacjach na swój temat, prosimy o kontakt pod adresem privacy@rhinoproducts.co.uk.

 

Formaty alternatywne

Aby otrzymać niniejsze oświadczenie w innym formacie (na przykład w innym języku, w formie nagrania audio, w języku Braille’a), prosimy o kontakt z nami (patrz sekcja „Skontaktuj się” wyżej).